Organització Interna

LA GARRIGA QUE ESTIMES/

la proposta del govern central

El Govern Municipal no aplica a la Garriga, les reivindicacions que fan al Govern Espanyol. Amb un IPC que superarà el 5%, a Espanya, acordat entre el Gobierno i alguns partits polítics s'aplicarà un augment retributiu del 2%.


A la Garriga, s'ha decidit apostar per una congelació de sous, esperant l'aprovació del Presupost General de l'Estat, que sembla ser que s'aprovarà a les properes setmanes.


El Pressupost Municipal està quadrat i haurem d'esperar a un romanent positiu de tresoreria, amb el qual el govern municipal diu que no hi compta, per fer l'augment retributiu al personal municipal.


Hem demanat durant la negociació del Pressupost Municipal que es tingui en consideració l'augment retributiu d'aquest 2% estipulat als PGE2022.


#Onsonelsmeusdiners

i l'organigrama de la rlt

Al 2021 s'ha aprovat oficialment la Relació de Llocs de Treball del Personal Municipal. Aquesta aprovació porta implícit l'augment retributiu del personal i una ampliació de l'organigrama establert.


La data per l'aplicació de tota la RLT es fixa al 2023, aspecte que considerem molt optimista i que serà inviable d'aplicar.


Per aquest motiu el nostre grup polític va votar en contra, ja que demanàvem un calendari realista per no enredar al personal municipal. Això no ha estat possible i de moment no es té en compte l'aplicació de l'organigrama, el que comportarà que s'eternitzin els problemes estructurals existents al nostre ajuntament, de sobrecàrrega de tasques al personal municipal que els impossiiblita poder realitzar totes.#Onsonelsmeusdiners