Polítiques Socials

LA GARRIGA QUE ESTIMES/

suport a les famílies

La #COVID19 ha atacat directament a les famílies d'una forma greu. Des del grup socialista apostem per augmentar durant el 2022 les ajudes municipals perquè les famílies se sentin acompanyades.


És per aquest motiu que vam proposar al Govern Municipal augmentar les partides de subvencions que afecten directament a les famílies. Els àmbits d'actuació serien els següents:


  • Augmentar partida Famílies Nombroses i Monoparentals.


  • Augmentar Ajudes Transport Públic per a Joves i Gent Gran.


  • Augmentar Ajudes Casals Municipals de Lleure i Esportius.


  • Augmentar Ajudes  a les Famílies per inscripcions a entitats dels infants.


  • Augmentar Ajudes per la compra de llibres de Text#Onsonelsmeusdiners

tarifació social

El grup Socialista va aconseguir desencallar la primera reunió després de molt de temps sobre Tarifació Social. L'objectiu del nostre grup és que els preus públics dels serveis municipals de la Garriga es regulin a partir de Tarifació Social; és a dir, que es paguin segons els ingressos.


El compromís assolit de moment és perquè els Casals de Lleure i Esportius funcionin amb aquesta metodologia, però també volem que la resta de serveis també siguin amb aquest sistema, com ara l'Escola Bressol Municipal o l'Escola Municipal d'Art i Disseny.


#Onsonelsmeusdiners