Proximitat

LA GARRIGA QUE ESTIMES/

pla de barris.

A principis de legislatura els Socialistes vam imposar, a canvi del nostre vot a favor dels pressupostos, fer Assemblees veïnals que servisin per redactar un Pla de Barris per periodificar actuacions a tots els barris del nostre municipi i no actuar només obeint estratègies electorals.


Es van iniciar assemblees però no s'ha actuat als barris de la Garriga i s'ha utilitzat la partida que van haver d'incorporar als Pressupostos per fer manteniment de voreres per ampliar el procès dels Pressupostos Participatius, que no obeeix a la realitat que s'ha de perseguir amb aquestes assemblees veïnals.


La obligació dels ajuntaments és fer reparacions i millores a les nostres voreres tenint en compte l'accessibilitat, i no vestir-ho sota el paraigües del Pla de Barris i dels Pressupostos Participatius.


El Govern Municipal ha decidit no seguir amangant-se i ha rebaixat la partida del Pla de Barris a menys del 25% del que estava pressupostat l'any anterior.


#Onsonelsmeusdiners

urbanisme segur i social

Actualment tenim a la Garriga diferents punts foscos en matèria d'urbanisme. Manca un pla de millora en aquests punts per enfortir la seguretat de les persones que hi transiten.


Dins del Pla d'Igualtat de la Garriga, quan es va elaborar en l'anterior legislatura, un dels aspectes a tenir en compte, era tot just pensar l'urbanisme des d'una òptica feminista. Això no s'està realitzant i seguim tenint espais de la Garriga enfosquits amb la inseguretat que això comporta i també calen elements per millorar el gaudi de totes les persones, en dretriment dels vehicles motoritzats.


#Onsonelsmeusdiners